Kullanım Koşulları

Ziyaret ettiğiniz bu web sitesi ve web sitesi içinde düzenlemiş olan tüm eserler The Place Suites’e ait olup, anılan web sitesinin kullanımı ile ilgili şartlar aşağıda belirlenmektedir. The Place Suites hipertext linkler ve doğrudan ya da dolaylı olarak The Place Suites web sitesi üzerinden kullanılan diğer özellikler de dahil olmak üzere web sitesi bilgileri ile ilgili zımnen veya sarih olarak hiçbir beyan veya garantide bulunmamaktadır. The Place Suites herhangi bir bildirimde bulunmaksızın her zaman değişiklik ve düzeltme yapma hakkını saklı tutmaktadır. Web Sitesi Bilgilerinde yer alan bilgiler ışığında verilecek kararlar ile ilgili tüm sorumluluk, sayfayı ziyaret eden kişiye aittir.The Place Suites’e kendi web sitesine veya herhangi bir web sitesi bilgisine girilmesi veya bunların kullanımından doğabilecek doğrudan, dolaylı, özel, sonuç niteliğindeki ya da diğer tür kayıp veya zararlardan hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Bu web sitesinde yer alan bilgiler kapsamlı değildir. Göstermiş olduğumuz çabalara rağmen, bu bilgiler kesin, güncellenmiş olmayabilir veya herhangi bir durumdaki koşullara uyarlanamıyor olabilir. Bu web sitesinde olabilecek herhangi bir yanlışlık, eksiklik veya ihmalden dolayı sorumluluk The Place Suites’e atfedilemez. Bu web sitesinde yer alan bilgiler ışığında vereceğiniz kararlar ile ilgili tüm sorumluluk, tamamıyla tarafınıza ait olacaktır. The Place Suites işbu web sitesinde yer alan bilgilere girilmesinden veya bunların kullanımından doğabilecek doğrudan, dolaylı, özel, sonuç niteliğindeki ya da diğer tür kayıp veya zararlardan hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmeyecektir. İşbu web sitesinde yazılı olan bilgiler hiçbir şekilde Borçlar Kanunu çerçevesinde teklif veya icap anlamında olmadığı için The Place Suites‘i bağlamamaktadır. Telif Hakkı (Copyright) İşbu web sitesi, web sayfasında yazılı tüm sayfalar, fotoğraflar, dizaynlar, resimler ve fikri hak mülkiyet ve korumasına tabi olan her türlü olan eserin telif hakkı The Place Suites‘e aittir. Bu sitede yer alan ve yer alacak fotoğraf/resimler ve animasyonlar The Place Suites‘in izni alınmaksızın kullanılamaz. Web sayfasında yer alan isim, marka ve logolar tescilli markalar olup, The Place Suites‘e ait olup, izinsiz olarak kullanılamaz. Web sitesine girdiğiniz zaman kendinize kopya alabilirsiniz. Bilgi indirme esnasında ve kişisel amaçlar makul olduğu sürece daha sonra kullanmak üzere bu web sitesindeki bilgileri basabilirsiniz. Ticari ve çıkar amaçlı kullanım kesinlikle yasaktır. Kesin ve yazılı iznimiz olmadan ana sayfa dışında başka bir sayfaya, bu siteyi veya başka bir bağlantıyı ekleyemezsiniz. Herhangi bir Hiperlink Kullanımı Bizim web sitemize ulaşabilmek için girdiğiniz başka bir web sitesinin veya bizim web sitemizden girdiğiniz başka bir web sitesinin içeriğinden 
The Place Suites sorumlu olmayacaktır.